Copyright © 2013 by " I T P " ZBYCHAWOO ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: wojcik.zb@gmail.com
SYSTEM DOSTĘPU I REJESTRACJI OBECNOŚCI DZIECI W PRZEDSZKOLU

SDR Junior


SDR Junior to aplikacja przeznaczona do rejestracji i rozliczania pobytu dzieci w placówce przedszkolnej. Pozwala na precyzyjne określanie czasu pobytu dziecka w placówce, a także na rozliczanie trzech podstawowych składników opłaty: czasu pobytu, wyżywienia, zajęć dodatkowych. Rejestracja przyjścia oraz wyjścia z placówki dokonywana jest przez opiekuna dziecka poprzez zalogowanie się w rejestratorze z użyciem karty zbliżeniowej standardu EM 125 kHz. Na podstawie historii zdarzeń odczytanych z rejestratora program dokonuje analizy obecności oraz wyliczenia opłaty według zdefiniowanych wcześniej zasad. Program umożliwia dostosowanie naliczania opłat do zasad obowiązujących w większości gmin w kraju. Dodatkowo program pozwala na realizację funkcji kontroli dostępu do placówki oraz na rejestrację i podgląd historii wejść i wyjść pracowników przedszkola.
SDR Junior SET


System Dostępu i Rejestracji Junior składa się z oprogramowania oraz zestawu zawierającego komplet urządzeń do zbudowania autonomicznego systemu rejestracji. W jego skład wchodzi: kontroler dostępu PR602LCD, czytnik RUD-2 będący sprzętowym kluczem licencyjnym, zasilacz prądu stałego PS20 / BEZ AKUMULATORA / , interfejs komunikacyjny UT-2USB, kabel USB do komputera, 50 kart zbliżeniowych EMC-1 z kolorowym nadrukiem umożliwiającym samodzielną personalizację kart, brelok EMKF-1.
KARTY ZBLIŻENIOWE EMC-1
CENA ZESTAWU BEZ INSTALACJI I PROGRAMOWANIA:
1910,00 netto
System rozliczania pobytu dziecka w przedszkolu SDR Junior został zaprojektowany z myślą o potrzebach placówek przedszkolnych, na które został ustawowo nałożony obowiązek ewidencji i rozliczania pobytu dzieci w przedszkolu. Celem wdrożenia systemu w placówce przedszkolnej jest uproszczenie oraz zautomatyzowanie procesu ewidencji i rozliczania pobytu dziecka w przedszkolu.

Przyprowadzając dziecko do przedszkola opiekun rejestruje wejście, natomiast odbierając je, rejestruje wyjście. Rejestracja danych następuje poprzez zbliżenie karty do czytnika. Zgromadzone dane są przetwarzane przez oprogramowanie SDR Junior i na tej podstawie powstają raporty będące podstawą rozliczenia pobytu dziecka w przedszkolu. Główne funkcje systemu to: rejestracja i rozliczanie pobytu dziecka w przedszkolu, rejestracja czasu pracy pracowników przedszkola, rozliczanie posiłków oraz zajęć dodatkowych, możliwość ograniczenia dostępu do przedszkola dla osób postronnych, dostosowanie reguł
rozliczania do wymogów obowiązujących w gminie.

Wdrożenie systemu SDR Junior polega na instalacji elektronicznego rejestratora wejść/wyjść, konfiguracji oprogramowania oraz rozdaniu identyfikatorów opiekunom dzieci oraz innym użytkownikom systemu rejestracji. Czas wdrożenia nie przekracza zazwyczaj jednego dnia, a samo wdrożenie nie koliduje z działaniem placówki. Rozliczanie pobytu dziecka w przedszkolu - zalety:

ułatwia obowiązkową ewidencję pobytu dziecka w przedszkolu
redukuje koszty administracyjne
zwiększa dokładność rozliczania
umożliwia rozliczanie usług dodatkowych
podnosi poziom bezpieczeństwa
 


JAK DZIAŁA SYSTEM RCP I KD DLA PRZEDSZKOLI ?