Copyright © 2013 by " I T P " ZBYCHAWOO ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: wojcik.zb@gmail.com
System alarmowy to zespół urządzeń służących najczęściej zabezpieczeniu danego obiektu przed włamaniem (system alarmu włamania) lub pożarem (system przeciwpożarowy).

W systemach alarmu włamania najczęściej wykorzystuje się pasywne czujniki podczerwieni reagujące na ruch (PIR), czujniki dualne (PIR/MW) czujniki magnetyczne (kontaktrony) umieszczane na oknach, drzwiach, bramach garażowych (wzbudzenie czujnika powoduje alarm). System przeważnie uzbrajany/rozbrajany jest przez wpisanie na klawiaturze specjalnego kodu ustalonego przez użytkownika.

Systemy alarmowe nie są skomplikowane w obsłudze, a zwiększają bezpieczeństwo obiektu (firma, magazyn, dom, garaż itp.).

Często dodatkowym elementem do systemu alarmu włamania jest system antynapadowy, zrealizowany w formie pilota lub ukrytego przycisku alarmowego. Klawiatury kodowe posiadają funkcję wybierania kodu "pod przymusem", która powoduje uruchomienie systemu alarmu napadu - cichy alarm, wezwanie ochrony.
Urządzenie do ręcznego powiadamiania o pożarze

Istotną grupę wśród systemów alarmowych stanowią systemy alarmów przeciwpożarowych. Najczęściej oparte są one o optyczne czujki dymu, czujki ognia oraz przyciski ręcznego powiadamiania- zgodnie z normą EN-54 nazywane Ręcznymi Ostrzegaczami Pożarowymi (w skrócie ROP). W dużych obiektach często posiadają połączenie ze strażą pożarną oraz współdziałają z innymi systemami ochrony p.poż. - automatycznymi systemami gaśniczymi (zraszacze wodne, systemy gaszenia gazem), systemy nawiewowe i oddymiania, awaryjne oświetlenie, dźwiękowy system ostrzegania (DSO) itp.
W skład systemów alarmowych najczęściej wchodzą:

- centrala alarmowa ("serce" całego systemu) wyposażona w układ sterujący całym systemem, zasilacz i akumulator
- klawiatura alarmowa (inaczej zwana manipulatorem kodowym, za pośrednictwem tego urządzenia użytkownik
  komunikuje się z centralą, błędnie potocznie nazywana szyfratorem)
- różnego typu czujniki i detektory,
- sygnalizatory (urządzenia akustyczne lub akustyczno-optyczne sygnalizujące zadziałanie systemów alarmowego
  alarm, sabotaż itp.)
- dialer telefoniczny (urządzenie przekazujące informacje na temat systemu - alarm, załączenie/wyłączenie czuwania - za
  pomocą sieci telefonii stacjonarnej)
- moduł GSM/GPRS (urządzenie przekazujące informacje na temat systemu - alarm, załączenie/wyłączenie czuwania - za
  pomocą sieci komórkowej GSM)
- radiopowiadomienie (urządzenie przekazujące informacje na temat systemu - alarm, załączenie/wyłączenie czuwania -
  na odległość do kilkunastu kilometrów, za pomocą fal radiowych) radiolinia (nadajnik z pilotami umożliwiającymi
  załączenie/wyłączenie czuwania, wyzwolenie opóźnienia na wejście do obiektu, wyzwolenia alarmu napadowego)
- blokady (urządzenia uniemożliwiające kradzież, dostęp lub ucieczkę)

- moduły wykorzystujace protokoły TCP/IP. Za ich pomocą możliwe staje się np. zdalne sterowanie i zarządzanie
  systemem z użyciem laptopa czy nawet smartfona. Komunikatory takie pozwolić mogą także na powiadamianie z
  użyciem wiadomości e-mail, za pomocą których przekazać mogą zainteresowanemu użytkownikowi informacje o
  bieżących zdarzeniach w systemie.
Niezawodny system alarmowy oferuje przede wszystkim bezpieczeństwo. Funkcjonalność centrali alarmowej można wykorzystać również do realizacji systemów inteligentnego domu. Centrala INTEGRA oferuje szeroki wachlarz funkcji i modułów umożliwiający w połączeniu z wygodnym i intuicyjnym sterowaniem na realizowanie nawet złożonych systemów automatyki. Dodatkowo, dzięki możliwości opcjonalnej integracji z automatyką w standardzie KNX uzyskać można system o niespotykanej dotąd elastyczności. Połączenie wysokiej klasy systemu alarmowego
z wszechstronną automatyką jest idealnym rozwiązaniem dla najbardziej wymagających użytkowników oczekujących więcej niż tylko podstawowej funkcjonalności.
na stronie wykorzystano materiały ze strony Wikipedii oraz firmy SATEL
Nasza firma promuje polskiego producenta systemów alarmowych: SATEL sp. z o.o. / linki poniżej /
Systemy alarmowe - informacje podstawowe